در ابتدای آموزش لازم است ذکر شود که این آموزش برای آنتی ویروس هایی که در محل صدراسیستم نصب شده باشد کار می کند و برای آنتی ویروس هایی که در خارج از صدراسیستم نصب شده باشد کار نخواهد کرد .

ابتدا فایل آپدیت آنتی ویروس را از لینک زیر دانلود نمایید و در ادامه طبق فیلم آموزشی ارائه شده اقدام به بروزرسانی آنتی ویروس نمایید .

بروزرسانی در تاریخ : 1400/09/01

دانلود بروزرسانی آنتی ویروس

فیلم آموزشی بروزرسانی